Cách thức thanh toán

They provide a 2 for accounting plan for:

  1. Personal Client
  2. Business Customer

Quá trình tàu

For personal client

Qúy khách vui lòng thanh toán trước khi nhận hàng, vì đây là quà tặng mang tính cá nhân hóa, nội dung và hình ảnh được khắc phục theo yêu cầu của khách hàng, do đó, quý khách nên thanh toán qua thanh toán qua hình thức sau:

Cash accounting: (none)

– You can online at office for the selected product and accounting

Bank transfer: (recommended)

Customers please to change through the Bank through the Bank Accounts as following:

Chủ tài khoản: THÂN THỊ PHƯƠNG DUYÊN16837620915_16e861b1b5_b
Số tài khoản: Á CHÂU (ACB): 214918429 CN 

Note: In the item “Content transfer”, the specified name of the name and the number of the phone used.

Example:

Internal switch: “Thanh toan Herapen Nguyễn Văn An 0903456789”

Sau khi got the transfer of the client, the member of the customer clients will be associated with the client to verify the invoice and the transaction.

For business for business

Customer customer are the business with the Herapen for business with the invoice to be export. The business clients are applied to the payment method 50% if the number of the product are buy is out of 10 product.